Halle Events vzw

Waarschijnlijk heeft u het gebeuren (activiteiten, besparingen,…) in Halle de laatste maanden kunnen volgen. Vanuit de Stad Halle werd geopperd om een vzw op te richten om van daaruit verder de Stad en toerisme in Halle te blijven ondersteunen. Deze VZW zal in de toekomst de organisatie van verschillende events op zich nemen.

Halle Events vzw neemt dus vanaf 2013 de organisatie op zich van evenementen zoals de Winterrommelmarkt, Halle Schaatst en vanaf 2014 ook de Stroppenconcerten.

0No items selected